Performance Management Vi på YesP har mer än 20 års erfarenhet av arbete med förändring och prestation. För människorna ger det ökad arbetsglädje, motivation och meningsfullhet. För verksamheten ger det bättre resultat, konkurrenskraft och attraktivitet.
Våra uppdrag handlar ofta om att stötta framtagningen av strategin, mäta och analysera prestationsnivån för att sedan hjälpa hela organisationen, en avdelning, en ledare, ett team eller ett antal nyckelspelare att skapa lust, samspel och handlingskraft.
Hur har ni det på jobbet? (För pekaren över mätaren för att läsa mer.) Lagompresterande
Lågpresterande Högpresterande